Phong Thủy Tuổi Tuất

Xem tuổi xông nhà 2017 dành cho các gia chủ Bính Tuất 1946

Phụ nữ có thai thì thường kiêng kỵ không nên đi đâu trong những ngày đầu năm vì tục ngữ có câu “sinh dữ tử

Xem tuổi xông nhà 2017 dành cho các gia chủ Mậu Tuất 1958

Khi được chọn làm người xông đất đầu năm thì không nên mặc quần áo màu trắng hoặc đen điều đó sẽ đem những điều

Xem tuổi xông nhà 2017 dành cho các gia chủ Canh Tuất 1970

Phụ nữ có thai thì thường kiêng kỵ không nên đi đâu trong những ngày đầu năm vì tục ngữ có câu “sinh dữ tử

Xem tuổi xông nhà 2017 dành cho các gia chủ Giáp Tuất 1982

Ngoài ra khi có nhiều người tới xông đất cùng một lúc đặc biệt là trẻ em sẽ là một điều may mắn cho gia

Xem tuổi xông nhà 2017 dành cho các gia chủ Giáp Tuất 1994

Theo như cách tính xem tuổi xông nhà thì gia chủ GiápTuất có thể lựa chọn những người hợp tuổi nhất với gia chủ dưới

Tuổi nhâm tuất phù hợp với màu gì?

Khác với quy luật phản sinh, Ngũ hành phản khắc là khi một hành bị khắc, nhưng do lực của nó qúa lớn, khiến cho

Tuổi mậu tuất phù hợp với màu gì?

Khác với quy luật phản sinh, Ngũ hành phản khắc là khi một hành bị khắc, nhưng do lực của nó qúa lớn, khiến cho

Tuổi giáp tuất phù hợp với màu gì?

Khác với quy luật phản sinh, Ngũ hành phản khắc là khi một hành bị khắc, nhưng do lực của nó qúa lớn, khiến cho

Tuổi canh tuất phù hợp với màu gì?

Khác với quy luật phản sinh, Ngũ hành phản khắc là khi một hành bị khắc, nhưng do lực của nó qúa lớn, khiến cho

Tuổi bính tuất phù hợp với màu gì?

Khác với quy luật phản sinh, Ngũ hành phản khắc là khi một hành bị khắc, nhưng do lực của nó qúa lớn, khiến cho