Tử Vi Tuổi Tuất

Tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mạng 2017

Thiên hỷ tam họp và Hồng loan quy tụ cho nên quý ông bà thật hanh phúc, tuổi cao nhưng tâm hỗn lại trẻ trung,

Tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng 2017

Chư tài tinh quy tụ giáp Hý thần và Lộc tồn chiếu, tức là tiền tài mỹ mãn, trong cuộc sống hằng ngày dầy đủ,

Tử vi tuổi Canh Tuất nữ mạng 2017

Năm nay nên có Lộc tồn tọa thủ. Thu nhập năm nay khá hơn những năm trước đây. Đầu năm có tiền tài phúc lộc.

Tử vi tuổi Canh Tuất nam mạng 2017

Tam hợp Hóa lộc và Lộc tổn chiếu Giáp hỷ thần nên trong năm đã có guồn thu nhập tiền bạc trung bình, tháng 6

Tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng 2017

Quý cô may mắn trên vấn đề tiền bạc phải sau 37 tuổi mới có thể có đời sống vững vàng “Tiền tài bất khứ,

Tử vi tuổi Nhâm Tuất nam mạng 2017

Tam hợp Hồng loan Đào hoa thể là bạn tính chuyện cưới hỏi cho hai họ uống rựơu hồng, mừng cô dâu chú rễ trăm

Tử vi tuổi Giáp Tuất nữ mạng 2017

Đời sống tình cảm của quý cô năm nay như một giấc mơ chợt đến rồi chợt đi, nhưng trong lúc còn thanh xuân thì

Tử vi tuổi Giáp Tuất nam mạng 2017

Các sao lưu chiếu: 1/ Triệt, Tuần, Tang môn, Quan phù, Kình dương 2/ Triệt, Tuần, Tang môn, Quan phù, Kinh dương, Lưu hà. 3/