tượng phật

Ý nghĩa của Long Quy

Trong bài trí Phong Thuỷ, những phương vị tốt lành không thể thiếu được tượng Long Quy để vượng tài. Rùa đầu rồng hay còn

Ý nghĩa của Quan Thánh Đế

Quan thánh đế (Quan Vân Trường) là vị thánh chuyên chống lại quỷ quái ma tà, trấn áp hung sát khí. Vì vậy, tượng của

Ý nghĩa của Tháp Văn Xương

Tháp Văn Xương có thể được làm và chế tác từ đồng, đá, thạch anh, ngọc lục bảo hoặc pha lê… Tháp Văn Xương có

Ý nghĩa của Tượng Phật Di Lặc

Đây cũng chính là những mong ước gần gũi và thiết thực nhất của mọi người. Phật Di lặc với miệng cười thật tươi và