vật phẩm giải chướng khí

Rùa đầu rồng cõng tiền đá mắt mèo tịch tà hóa sát FS6072

226,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) đá mắt mèo ((tại Việt Nam)) + Kích thước (dài x rộng)

Rùa đầu rồng đá Hắc Ngà hóa giải tam sát FGM071

5,359,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rùa đầu rồng đá Hắc Ngà (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao):