xem tử vi nam tuổi tuất

Tử vi tuổi Mậu Tuất nữ mạng 2017

Thiên hỷ tam họp và Hồng loan quy tụ cho nên quý ông bà thật hanh phúc, tuổi cao nhưng tâm hỗn lại trẻ trung,

Tử vi tuổi Mậu Tuất nam mạng 2017

Chư tài tinh quy tụ giáp Hý thần và Lộc tồn chiếu, tức là tiền tài mỹ mãn, trong cuộc sống hằng ngày dầy đủ,

Tử vi tuổi Canh Tuất nữ mạng 2017

Năm nay nên có Lộc tồn tọa thủ. Thu nhập năm nay khá hơn những năm trước đây. Đầu năm có tiền tài phúc lộc.

Tử vi tuổi Canh Tuất nam mạng 2017

Tam hợp Hóa lộc và Lộc tổn chiếu Giáp hỷ thần nên trong năm đã có guồn thu nhập tiền bạc trung bình, tháng 6

Tử vi tuổi Nhâm Tuất nam mạng 2017

Tam hợp Hồng loan Đào hoa thể là bạn tính chuyện cưới hỏi cho hai họ uống rựơu hồng, mừng cô dâu chú rễ trăm